Passiviteit van het Dagelijkse Leven

Door: Sanne Hegeman, Jessica dekkers en Joyce Heeks

pdl tijdens het wassen liggen en verschonen.

Wassen.

Een passieve zorgvrager wassen is vaak het zwaarst. De zorgvrager kan niet
actief meehelpen, ook al is hij zich daar niet van bewust. Hij heeft namelijk
vaak ernstige vergroeiingen en is stijf. Het wassen is dan vaak zwaar en vergt
veel van je rug.

Als de zorgvrager ontspannen is, gaat het werk het best. Daarom is
ontspanning het eerste aandachtspunt bij het wassen. Vertel altijd eerst wie je bent en wat je komt doen.

Je gaat uit van wat de zorgvrager het prettigst vindt. Je reageert bewust op
signalen die de zorgvrager geeft en past je zorg daarop aan. Als je voelt dat
hij ontspannen is begin je pas met het wassen.

Als je haastig werkt merk je dat meestal direct bij de zorgvrager. Hij zal
zich spannen en daardoor minder beweeglijk worden. Neem dus uitgebreid tijd voor
de verzorging ook al is het druk. Je zult merken dat het veel beter gaat als jij
rustig bent en tijd voor hem hebt. Door zacht tegen hem te praten voelt hij zich
veilig en heeft hij vertrouwen in je.

Liggen

Een gezond mens slaapt ongeveer acht uur. De passieve zorgvrager, zoals we de
zorgvrager die PDL nodig heeft ook wel noemen, ligt bijna de hele dag in bed.
Als hij wil gaan verliggen heeft hij pijn en door het lange liggen ontstaat een
drukgevoel. Hij reageert op dit ongemakkelijke gevoel door zijn spieren aan te
spannen. Op deze manier ontstaat een `voorkeurshouding’. Zo kunnen gemakkelijk
contracturen ontstaan, dus verstijvingen en vergroeiingen.

Verschonen

Voor het verschonen geldt hetzelfde als voor het wassen. Zorgvragers die
contracturen hebben ’geven niet gemakkelijk mee’. Hierbij is het belangrijk dat je je
routine vergeet en je zorg alleen aanpast op wat de zorgvrager aan signalen
afgeeft. Een ontspannen houding is hierbij belangrijk. Als de zorgvrager niet
ontspannen is, moet je niet doorgaan met de handeling. Ook hierbij is rust,
vertrouwen en contact nodig.

Tackk it up!

Comment Stream