Lesidee met webtools: Shareholder value

Bedrijven werken steeds meer volgens de principes van ‘duurzaam ondernemen’. Ze merken daarin dat ze nog steeds voldoende concurrentievoordelen kunnen behalen, terwijl ze duurzamere productieprocessen toepassen. Dit kenmerkt de ontwikkeling waarin de aandacht verschuift van de ‘shareholder’ naar de ‘stakeholder’. Bedrijven beseffen dat deze verschuiving een ruimere betekenis van ‘winst’ (waarde) oplevert: winst in zowel financiële als ook maatschappelijk zin.

Of gebruik deze webtool

Bedrijfswaarde

Wat is een bedrijf eigenlijk waard? Het is belangrijk dit te weten in het geval dat een bedrijf bijvoorbeeld nieuwe investeerders wil aantrekken of verkocht wordt. En ook als (vennootschaps)belastingen aan de belastingdienst afgedragen moeten worden. De balans (met schulden en bezittingen) maakt duidelijk wat de huidige bedrijfswaarde is.

Maar voor een aandeelhouder geldt weer dat de bedrijfswaarde vooral wordt bepaald door de handelsprijs van een aandeel, de koers, op de beurs. Hij mag verwachten dat als de koers van het aandeel laag is ten opzichte van de koers volgens de werkelijke bedrijfswaarde, het aandeel uiteindelijk, op de langere termijn, in waarde zal stijgen. Andersom geldt natuurlijk ook.

Maar er zijn ook factoren die van invloed zijn op de aandelenkoers en toch niet de werkelijke waarde van het bedrijf weerspiegelen. Denk aan geruchten over onterechte bonussen of vertrekkende managers. Wil je overigens meer weten over de werking van de aandelenmarkt? Bekijk dan onderstaand filmpje. Het is in het Engels, maar wel makkelijk te volgen. Het gaat onder andere in op het waarom van aan/verkoop van aandelen en veranderingen in aandelenkoersen.

Hieronder zie je een mindmap van een leerling die de opdracht kreeg enkele invloedrijke factoren op de bedrijfswaarde in kaart te brengen. Je ziet nog een plek leeg (????).

De Shareholders tegen de stakeholders

Als bedrijven duurzaam ondernemen, betekent dat dan ook dat de samenleving eigenlijk meer van invloed is op wat en hoe het bedrijf produceert en handelt dan de eigenaren zelf? Of moet een bedrijf dan ook voorrang geven aan wat de shareholders willen of aan wat telt voor stakeholders? Denk aan de wens van aandeelhouders om een overname toe doen met een verwachting van flink hogere winsten op de korte termijn. Terwijl dit eveneens betekent dat een groot aantal werknemers ontslagen gaat worden. Hier spelen verschillende belangen een rol. Maar is het altijd zo dat het ene belang in tegenspraak is met het andere? Meer over belangen in onderstaand filmpje.

Laten we er vervolgens een stelling van maken:
“De keuze voor aandeelhouderswaarde betekent dat aandeelhouders als belangrijker worden gezien dan klanten of werknemers”.

Voor de docent deze link:

De macht van de shareholders

Hieronder zie je enkele fragmenten uit het boek Economix van Michael Goodwin [1]. In stripvorm wordt in deze fragmenten ingegaan op de grote, negatieve gevolgen van ‘snelle winsten’ Wallstreet in de jaren 80 uit de vorige eeuw. Ook in de huidige eeuw zijn diverse voorbeelden te vinden van grote bedrijven, die volgens een korte termijn visie alles op alles zetten om maar steeds betere kwartaal- en jaarcijfers te laten zien. Hier lokken ook de bonussen. Daardoor zijn veel andere bedrijven ernstig in de problemen gekomen, denk aan faillissement, meerdere bezuinigingsrondes of een grote aantal ontslagen werknemers .

[1] Uitgegeven in september 2012 door Abrams Comic Arts

  • Bekijk hieronder het uitlegfilmpje over volkomen concurrentie.

De website van Pixton vind je hier:

Comment Stream