Place Your Title Here

You can put a sub headline here.

Fašismus

Roku 1919 založil svoji organizaci Fasci di Combattimento (tzn. Bojové svazky), tato organizace se roku 1921 změnila na fašistickou stranu – Partito Nazionale Fascista. Ranný program fašistického hnutí byl ovlivněn socialismem. Požadoval půdu pro rolníky, zastoupení dělníků ve vedení podniků, progresivní zdanění kapitálu, znárodnění půdy a podniků atd. Při smiřování socialismu a nacionalismu převzal fašismus učení Enrika Corradiniho, dle kterého byla Itálie vykořisťována předními evropskými mocnostmi a byla "proletářským národem". Její boj proti bohatým národům byl stejně naléhavý jako boj dělníků proti kapitalistům. Roku 1921 byl zvolen do italského parlamentu (ještě za Fasci di Combattimento). Údernou silou nového hnutí se staly oddíly (squadry) Černých košil, což byli převážně příslušníci Arditů (přepadové jednotky italské armády zformované v roce 1917 a jejichž charakteristickým znakem byla černá košile). Squadristé zahájili sérii útoku proti odborovým centrálám, sídlům socialistické a komunistické strany a redakcím levicových novin. Terčem útoků se na severu Itálie stala i slovinská a německá menšina. Levice zareagovala formováním úderek jako byli Arditi del Popolo a tak boje v mnoha italských městech připomínaly občanskou válku. Na druhou stranu Mussolini podpořil zabírání některých továren a v roce 1920 se pokusil přesvědčit dělníky, aby ho uznali jako svého vůdce. V roce 1921 navrhl koalici s levicí, což se neuskutečnilo a sjezd fašistické strany přijal dle Mussoliniho rozhodně antisocialistický program.

citace:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://www.ww2.estranky.cz/fotoalbum/osobnosti-ww-ii/benito-mussolini.jpg.html

Comment Stream