Lednicko-valtický areál

Lednice

Popis

Na ploše 283,09 km2 se nacházíkulturní krajina, která je kvalitou, rozsahem a měřítkemnejvýznamnějším krajinářským dílem České republiky a je ojedinělá i ve světovém měřítku.

Tato oblast na pomezí Moravy a Dolního Rakouska byla v průběhu 18. a 19. století knížecím rodem Lichtenštejnů zformována do podoby přírodního parku. Kromě obcí Valtice, Lednice (spojeny Bezručovou alejí z roku 1715) aHlohovec jsou významnými krajinotvornými celky

uměle vysázený Boří les aLednické rybníky.

Areál zahrnuje také část lužního lesa při řece Dyji jižně od Břeclavi. Nachází se zde také Aquadukt a má připomínat torzo zavlažovacího zámeckého systému

V této krajině, kolem hlavních zámků

v Lednici ave Valticích

jsou roztroušeny drobné stavby, tzv. salety:

Apollónův chrám, Belvedér, Dianin chrám, Hraniční zámeček, Janův hrad, Kaple sv. Huberta, Kolonáda na Rajstně, Lovecký zámeček, Maurská vodárna, Minaret, Nový dvůr, Obelisk, Rybniční zámeček, Tři Grácie, Zámeček Lány, Zámeček Pohansko

Od roku 2003 je Lednice a její okolí součástí biosférické rezervace Dolní Morava.

Comment Stream