LA PENICILINA

28  de septembre del 1928La penicilina és un antibiotic que s´ extreu d´un moho i que s´utilitza per combatre algunes enfermetats causades per bacteris y fongs.
Va ser inventada per Alexandre Fleming