Όμιλος: "Η Πόλη μας...παιχνίδι!"

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, 2013-2014

Η επικοινωνία, η συλλογή/ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωση γινόταν μέσω της εκπ/κής πλατφόρμας EDMODO.

Comment Stream