Zadání samostatné práce

ŠKOLA

Vytvoříte nový tackk podle osnovy

Popíšete, co znamenají jednotlivé pojmy - využijete nadpisy (headline) a vlastní tělo textu (body). Text bude formulovat vlastními slovy, žádné kopírování textu a dodržíte pravidla správného psaní textu. Doplníte několika ilustracemi (2 - 3).

Osnova

  • povinná školní docházka
  • systém našeho školství (jaké jsou školy od MŠ po VŠ)
  • vysvětli rozdíl státní x soukromá škola
  • co je to domácí vzdělávání? vysvětli
  • NEW>> Dovedete si představit, že se bude učit doma? Jak myslíte, že taková výuka probíhá? Je to lepší nebo horší? Co a proč?

POZOR!

1. Opravte překlepy, hrubky a dejte větám smysl. Občas není poznat, co tím myslíte.

2. Mezery na správných místech!!!

3. Celková úprava je někde hrozná. Nadpis je nadpis (headline) a text odpovědi je text menší (body)

4. Co nedoděláte v úterý, doděláte doma. Práce zkontroluji a oznámkuji přes víkend.

Odevzdání práce

Do komentáře dole na stránce vložíte adresu svého tackku a své jméno.

Vaše práce