SV Jaunava Marija


Devīze:"Raug, es esmu tā kunga kalpone, lai man notiek pēc viņa vārda"
Autobiogrāfiski fakti:
Bija Jēzus Kristus māte un (viņa ieņemšanas brīdī) Jāzepa sieva (Mateja 1:18-20, Lūkas 1:35). Lielākā daļa kristiešu un musulmaņu uzskata, ka Marija Jēzus ieņemšanas brīdī bija jaunava un ka tas notika ar brīnuma palīdzību. Marijai īpaši godina kristietībā, it īpaši Romas Katoļu, kā arī Pareizticīgo baznīcās, taču viņai ir liela nozīme arī islāmā.Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā”. Daudzus gadsimtus miljoniem reižu dienā Vissvētāko Jaunavu Mariju ticīgie sveicina ar erceņģeļa vārdiem, kas no jauna izskan šo svinību Evaņģēlija fragmentā. Baznīcas bērni no erceņģeļa Gabriela vārdiem mācās, ka Dieva žēlastības noslēpuma pilnība atklājās Vissvētākajā Marijā. Svētais apustulis Pāvils māca, ka Tēvs savā iemiesotajā Dēlā lika iemājot visai pilnībai (sal. Kol 1, 12 – 20), kas izlūst no Kristus un izplatās Viņa mistiskajā Miesā, kas ir Baznīca. Pirms Kristus nonākšanas miesā vienreizējā un neatkārtojamā veidā Kristus pilnība nonāca pār Mariju, kura kopš mūžības bija izraudzīta kļūt par Dieva Māti.

simboli:
roze
(pēc senas leģendas pirms iedzimtā grēka rozēm nebija ērkšķu, un Jaunava Marija tiek dēvēta par "rozi bez ērkšķiem"; rozes simbolizē Marijas mīlestību), lilija (šķīstības simbols), jasmīns (jo parasti zied Jaunavas Marijas mēnesī maijā un tā baltā krāsa simbolizē šķīstību), narcise (simbolizē Marijas ciešanas), ciprese (jo tā aug taisni uz augšu), īriss (Marijas ciešanu simbols).

aizbildne:
pašai nav nekādu aibildņu,pati ir kā aizbildne daudziem .

Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai :

Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Christe, eleison!
Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! Kristu, klausi mūs! Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs! Kristu, uzklausi mūs! Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums! Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētaja, lūdz par mums!
Svētā jaunavu Jaunava, lūdz par mums!
Kristus Māte, lūdz par mums!
Baznīcas Māte, lūdz par mums!
Dieva žēlastības Māte, lūdz par mums!
Visskaidrākā Māte, lūdz par mums!
Visšķīstākā Māte, lūdz par mums!
Neaizskartā Māte, lūdz par mums!
Nevainīgā Māte, lūdz par mums!
Vismīļākā Māte, lūdz par mums!
u.t.t

Secinājumi:Jaunava Marija - Rožukroņa. Karaliene.Svētā Dieva Dzemdētāja.

Izmantotie Avoti kur ņēmu informāciju:
http://epadomi.lv/celosana/celo...

http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81t...
http://katolis.lv/liturgija/baz...

Materiālu sagatavoja Rēzeknes Katoļu Vidusskolas 8.klases skolniece Viktorija Kuzmina!!!

Comment Stream