ספרטה

ספרטה שוכנת בחלקו הדרומי של חצי האי פלופונסוס הטריטוריה של ספרטה הייתה מורכבת משתי יחידות: לאקוניה, שבו שוכנת ספרטה עצמה ומסניה, שנכבשה על ידי הספרטנים בתקופה הארכאית.

Comment Stream