Natuurkunde Onderzoeksplan

Gemaakt door Megan Kennedy & Puck Nachtegaal klas: 3D

OnderzoeksVraag

Onze onderzoeksvraag is wat zijn de gevolgen van radioactief afval .

De bijvragen zijn:

Hoe ontstaat radioactivitief afval ?

Waar door kan het mis gaan in een kerncentrale ?

Waar voor wordt radioactief gebruikt ?

Wat vinden mensen van radio actief afval ?

Hoe gaan we dit onderzoeken ?

We gaan Literatuurstudie en mischien een intervieuw of Enquete gebruiken

Inleiding

Wij hebben radioactief afval als onderwerp gekozen omdat we dat een interressant onderwerp vonden we wouden meer weten over kern centrales en waardoor het mis kan gaan net als in Japan, We wouden ook weten waar radio actief afval vandaan komt en waar het voor wordt gebruikt en hoe mensen over radio activiteit denken.

Bronnenlijst

Boeken uit de bibliotheek maar we weten nog niet welke

Een Enquete

Een interview

Wikipedia

Websites met informatie over radioactiviteit

We weten nog niet zeker of we al deze bronnen gaan gebruike

Tijdsplanning

We gaan er ongeveer 9 uur aan werken

Ongeveer 3 uur per week in de mediatheek of bij een van ons thuis

We moeten een enquete en bibliotheek boeken regelen

Comment Stream