Zorgboerderij

Arlina Beciri

Mensen met een beperking

MOOM01N

Inhoudsopgave

  • De inleiding
  • De geschiedenis
  • Het aantal zorgboerderijen
  • Het aantal zorgboerderijen neemt wegens succes toe
  • Vele vormen van zorgverling
  • Vergoeding
  • Een keurmerk voor zorghoeves toont de kwaliteit !


Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen verblijven en actief zijn die zorg of begeleiding nodig hebben en hier een waardevolle dag-invulling vinden. Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, of mensen met psychische klachten of aandoeningen verrichten allerlei passende werkzaamheden op de boerderij. Van het verzorgen van de dieren tot het werken in de tuin en het verbouwen van groente.

De geschiedenis

De term "Zorgboerderij" is langzamerhand tot staan gekomen en is tegenwoordig een vaste waarde in de maatschappij. Mensen met een beperking konden 30 a 40 jaar terug op vrijblijvende basis de boer een handje helpen. Voor beide partijen vond men het interessant.

Door de tijd heen hebben deskundigen uit de zorg het resultaat ingezien van cliënten en is de term "Zorgboerderij" ontstaan. De combinatie van in de buitenlucht werken en de lage werkdruk zorgde ervoor dat cliënten tot rust kwamen. Deze cliënten werden op een rustige manier klaargestoomd om (weer) een plekje in de maatschappij te verkrijgen.

De afgelopen 10 jaar is er een groot aantal zorgboerderijen bijgekomen. Dit heeft o.a. te maken met de boerenfamilies, die op zoek gingen naar alternatieve inkomsten. Naast de minicampings en logeergelegenheden begonnen boeren met het aanbieden van een zorgpakket. Vanuit de overheid werd het gestimuleerd doormiddel van subsidies.

Nederland telt momenteel ongeveer 1000 zorgboerderijen en het aantal stijgt nog gestaag. Vooral specialisatie voor bepaalde doelgroepen zorgt ervoor dat het aantal in korte tijd flink is uitgegroeid.

Het aantal zorgboerderijen

Er zijn in Nederland maar liefst 773 zorgboerderijen. In Noord-Brabant zijn er 107. Omdat ik die niet hier allemaal in kan zetten heb je hier een link:

http://www.zorgboeren.nl/zorgboerderijen.php?doelg...

Het aantal zorgboerderijen neemt vanwege het succes toe

Het aantal zorgboerderijen in Nederland neemt toe. Dit komt omdat ze in een behoefte voorzien, en ook voor goedkope rollators goed toegankelijk zijn. U kunt er zelfs een rollator goedkoop huren. De mensen die er verblijven en werken voelen zich er thuis, hebben een gerichte dagtaak en leren allerlei nieuwe dingen over het landbouwleven. Zorghoeves zijn er voor diverse doelgroepen. Voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, voor mensen met psychische problemen, voor ouderen met dementie, voor jongeren met leerproblemen en voor ex-verslaafden en ex-gedetineerden. Het is afhankelijk van de zorgboerderij welke groepen mensen er actief zijn, maar er is altijd voldoende aandacht en begeleiding op de boerenhoeve aanwezig. In ieder geval door de boer en boerin, maar ook door zorgmedewerkers.

Vele vormen van zorgverlening mogelijk

De mensen met een zorg- of hulpvraag verrichten uiteenlopende activiteiten op het agrarisch bedrijf. Uitgangspunt is wat iemand kan. Daarop worden de werkzaamheden afgestemd. De zorgverlening verschilt per boerderij. In de meeste gevallen handelt het om een vorm van dagbesteding of sociale activering voor een paar dagen in de week, maar het kan ook gaan om crisisopvang, re-integratie of begeleid wonen. Er bestaan ook zorgboerderijen waar wonen en werken samengaan, evenals zorghoeves waar in het weekend gelogeerd kan worden of een (werk)vakantie kan worden doorgebracht, al dan niet met behulp van deze rollator

Vergoeding mogelijk via een medische indicatie

Dagbesteding, begeleiding en werktraining op een zorghoeve kost natuurlijk geld. Er is geen uniform tarief, aangezien de mate van begeleiding per landbouwbedrijf sterk kan verschillen. Om toegelaten te kunnen worden op een zorgboerderij is een medische indicatie nodig. Een bezoek aan een zorghoeve wordt vergoed via de AWBZ indien er sprake is van een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking. Indien u een lichte beperking heeft, kan het verblijf op een zorgboerenhofstede door de gemeente worden vergoed uit de pot Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is echter niet verplicht om deze vergoeding te verstrekken. Het verblijf op de zorghoeve kan ook worden betaald uit het persoonsgebonden budget of andere uitkering.

Een keurmerk voor zorghoeves toont de kwaliteit

Er bestaat inmiddels een keurmerk voor zorgboerderijen, ontwikkeld door de Federatie Landbouw en Zorg. Het keurmerk is getiteld ?Kwaliteit laat je zien?. Het helpt u om tot een afgewogen keuze voor een zorghoeve te komen. Er zijn zowel zelfstandige agrarische boerderijen van een particulier boerengezin als zorghoeves die door een zorginstelling gerund worden. Daarnaast bestaan er tussenvormen, waarbij een zorgorganisatie en een boerengezin een zorgovereenkomst zijn overeengekomen. Een zorgboerderij geldt echter in alle gevallen als een veilige plek voor mensen met een zorg- of hulpvraag. Een plek in het buitenleven waar rust en regelmaat heerst en seizoensgebonden werkzaamheden plaatsvinden. De ontspannen setting en duidelijke structuur dragen bij aan het geestelijke welzijn en zelfvertrouwen van de deelnemers. Huur een rollator goedkoop of ander loophulpmiddel: voor uw eigen mobiliteit op de zorgboerderij!

Comment Stream