נמלי אש  הן מין של נמלים עוקצות, מתוך מינים רבים אחרים של נמלים עוקצות, ממשפחת הנמליים. ישנם מינים רבים של נמלים המכונים "נמלת אש", והם אינם קרובים זה לזה.

בישראל נצפו לראשונה נמלי אש באזור בקעת הירדן בשנת 2005. בתחילה נמצאו בעיקר בתוך יישובים, אך לאחר מכן נמצאו גם בשטחים פתוחים הסמוכים ליישובים. התפשטות הנמלה נמשכת ובקיץ 2009 אותרה גם במרכז הארץ, בערים שוהם, בית אריה, הוד השרון נתניה ,הרצליה ותל אביב-יפו.בשנת 2013 נמצאו נמלי האש בגולן, בגוש דן, בכרמיאל.

Comment Stream