Michail Vasiljevič Lomonosov

19. 11. 1711 - 15. 4. 1765

"Ruština je kouzelná jako španělština, životná jako francouzština. Kombinuje sílu němčiny a jemnost italštiny. Navíc je výmluvná i stručná jako řečtina a latina."

Byl světově významný polyhistor-chemik, básník, umělec, historik a odborník dalších oborů. Na jeho počest byla pojmenována po něm Lomonosova univerzita.

Byl to syn rybáře, který v mládí utekl do Moskvy. Studoval tam na církevní škole, potom odjel studovat metalurgii do Německa. Po návratu do Ruska se stal profesorem v nově zřízené laboratoři.

K jeho vědeckým úspěchům patří formulace zákona zachované hmotnosti a pohybu. O rok později přišel na to, že podstatou tepla je pohyb malých částeček. Mezi jeho práce patří např. práce O jevech vzduchových elektrickou silou způsobených, Teorie elektřiny nebo Základy matematické chemie.

Vydal 15 svazků básní, ale i překlady Homéra, Horátia a Seneky.

Comment Stream