Katie Salen

Katie Salen on koolitaja, mängude looja ja animaator. Ta töötab DePaul´i arvutiteaduste ja digitaalse meedia ülikoolis. Ta on Mänguinsituudi (Institute of Play) tegevdirektor ja New Yorgi erakooli Quest2Learn (Q2L) kaasasutaja.

Loe lisaks: http://en.wikipedia.org/wiki/Katie_Salen

Mänguinstituut (Institute of Play)

Organisatsioon, mis kasutab mänge õppevahendina. Instituut on loonud koole, programme ja projekte, kasutades selleks mänge ja mängimist ning printsiipe, millel nad põhinevad. Nende projektide raames on loodud ka Quest 2 Learn.

Loe lisaks: http://www.instituteofplay.org/work/

Quest 2 Learn

Kool alustas 2009. aastal Manhattanil, New Yorgis. Eksperimendi eesmärk oli radikaalselt muuta kooli õpikeskkonda, õppekava ja õpitegevusi, kaasates õpilased (arvuti)mängude loomisse disaineri, leiutaja, stsenaristi, produtsendi, teadlase, ajaloolase, matemaatiku ja ka mängija rollis. Kui nüüd arvatakse, et : „õppimise asemel istutakse päev otsa arvutis ja mängitakse arvutimänge”, siis nii see Quest2Learn koolis pole – suurema osa ajast veedavad õpilased siiski väikerühmades pliiatsi, paberi, kääride ja tahvliga töötades, kasutades arvuteid vaid vajaduse tekkides.

Loe lisaks: http://www.instituteofplay.org/work/projects/ques...

Rogersi innovatsiooni
difusiooni teooria

Rogersi käsitluses on innovatsioon „idee, praktika või objekt, mida kogetakse indiviidipoolt uudsena“ ning difusioon „protsess kui innovatsioon teatudkanalite kaudu teatud aja jooksul sotsiaalse süsteemi liikmete hulgas levib“ .

Roger käsitleb innovatsiooni omaksvõttu lineaarse protsessina, mida on võimalik esitada 5-etapilise mudelina, mis koosneb järgnevatest etappidest:

1. Teadmine (knowledge) – indiviid saab teadlikuks innovatsioonist ja selle funktsioonidest;

2. Veendumine (persuasion) – indiviid otsib aktiivselt informatsiooni innovatsiooni kohta ning kujundab oma poolt või vastu seisukoha

3. Otsustamine (decision) – indiviid peab otsustama innovatsiooni omaksvõtu kasuks või kahjuks;

4. Kasutuselevõtmine (implementation) – innovatsioon võetakse kasutusele;

5. Kinnitamine (confirmation) – otsitakse lisainformatsiooni innovatsiooni kohta ning jätkatakse innovatsiooni kasutamist või loobutakse sellest. Samas võib kinnitamise etapisleida omaksvõttu innovatsioon, mis oli eelnevalt kõrvale heidetud. Uuringud on näidanud, et hilisemad omaksvõtjad katkestavad innovatsiooni kasutamise suurema tõenäosusega kui varajased omaksvõtjad.

Comment Stream