Děkujeme za zapůjčení publikace.

Ústřední knihovna ČVUT

Technická 6, 160 80 Praha 6

E-mail: knihovna@cvut.cz

Telefon: 224 359 802