יאורית מצרית

היאורית המצרית היא ממשפחת הברווזים.

היאורית גדלה באיזורי ביצות וגדות מים מתוקים.

היא מבקרת בישראל באקראי ונחשבת לציפור נדירה.

מגדלים את היאורית במקרים רבים כקוטל חרקים טבעי, ולעיטים הוא ניזון מתבואה של חקלאים ולכן הוא ניצוד מכיוון שגדל בעיקר במקומות בהם לא מפקחים על צייד ו

Comment Stream