Afrondingsopdracht Mensen met een beperking 2.

Punt 1: vormen en soorten woonvoorzieningen.
Punt 7: wetten en regelgevingen voor verstandelijk beperkte.

1. Vormen en soorten woonvoorzieningen.

Er zijn verschillende soorten en vormen van woonbegeleiding voor mensen met een beperking in Nederland. Je hebt verschillende instellingen, bijvoorbeeld: Cello, en Prisma maar bijvoorbeeld ook Dichterbij. De verschillende soorten die je hebt in Nederland voor mensen et een beperking, namelijk:

 • - Kleinschalig wonen, dan woon je met maximaal 6 / 8 mensen op een groep. Dan heb je een eigen (slaap)kamer en een eigen badkamer. Maar dan deel je de woonkamer en keuken wel samen met je groepsgenoten. Hier heb je ook 24 uur-zorg.
 • - Maar je kunt ook bij cello wonen, en daar is het anders geregeld. Je kunt wonen in een woongroep wat ik hier boven heb uitgelegd, maar je kunt ook zelf aangeven dat je in je eigen huis wilt wonen met zorg die je in jou huis komt verzorgen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je ergens woont waar je:

waar je je veilig en begrepen voelt

waar je helemaal tot jezelf kan komen

die je zelf hebt kunnen inrichten, naar je eigen smaak

waar je, als je dat wil, met mensen van je eigen keuze samenleeft

waar echte privacy heerst

waar je je vrienden en familie ontvangt

waar je lekker onderuit in je makkelijkste broek naar de televisie kunt kijken

waar je helemaal jezelf mag zijn

Verschillende woonmogelijkheden bij Cello

Wonen bij Cello varieert van begeleiding op afspraak (bij cliënten die zelfstandig wonen en een aantal uren per week begeleiding nodig hebben) tot intensieve 24-uurs begeleiding/verzorging. Alles wat daartussen zit, is in principe mogelijk.

De woonbegeleiding bij Cello varieert van begeleiding aan eenpersoons huishoudens tot en met woningen voor meerdere personen in verschillende, passende woonomgevingen. In een aantal situaties kan een cliënt zijn huisgenoten zelf uitkiezen, in andere situaties wordt zorgvuldig en in samenspraak bekeken waar de cliënt kan gaan wonen.

Woonbegeleiding bij Cello betekent ook: aandacht voor de vrijetijdsbesteding. De cliënten worden zoveel mogelijk gestimuleerd om deel te nemen aan het sociale leven. Ook het onderhouden van contacten met ouders, familie en vrienden hoort daarbij. Veel cliënten hebben zich aangesloten bij een club of vereniging in de buurt. Vrijwilligers hebben op dit punt ook een grote rol.

Wonen bij Prisma

Prisma biedt mensen met een verstandelijke beperking tal van mogelijkheden om fijn te kunnen wonen. Wij bieden zorg aan mensen van alle leeftijden met alle soorten beperkingen.

Binnen Prisma bieden we zorg vanuit de zorgdriehoek. De begeleider gaat samen met cliënt en netwerk aan de slag om ervoor te zorgen dat cliënt zo gelukkig en zelfstandig mogelijk is in zijn leven. Dit doen we door te kijken en te praten over wat iemand al kan, wat iemand wil en hoe we hier meer van kunnen doen. Bij dit alles wordt waar mogelijk eigen netwerk betrokken zodat we het samen doen. Dit alles vanuit een relatie waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen zich serieus genomen voelt, gewaardeerd in zijn rol in de driehoek en tevreden over de samenwerking.

Voorbeelden van zorginstellingen voor mensen (kinderen) met een beperking bij Prisma, zijn er redelijk veel. Je kunt dus wonen naar je eigen wens, in je eigen dorp, stad of een veiligere omgeving. Maar je kunt ook logeren. Dit houdt het volgende in: Prisma ondersteunt veel gezinnen waarbij een kind met een verstandelijke beperking thuis woont. Deze gezinnen zijn vaak prima in staat om, met wat ondersteuning, thuis de zorg te bieden die het kind nodig heeft. Zij doen dit met liefde en dat gaat goed. Om deze gezinnen af en toe te ontlasten is Prisma op zoek naar logeergezinnen. Het gaat hier wel om kinderen, maar meestal hebben de ouders die hun verstandelijk beperkte kind in huis houden, langer de tijd nodig om hun kind op te voeden en te verzorgen. Meestal blijft dit kind dan ook bijna hun hele leven lang bij zijn/ haar ouders wonen. Dan is het soms wel fijn, om deze ouders even tot rust te laten komen en lucht te geven, door hun kind ergens te laten logeren. Bij vriendjes of vriendinnetjes gaat dat natuurlijk niet, zoals bij de andere kinderen die geen beperking. Daarom zijn er zorg instellingen die kinderen met een beperking kunnen laten logeren, maar dan met zorg voor dat kind. Voorbeelden hiervan zijn:

          - logeerhuizen / logeergezinnen:

 • Als logeergezin neem je de zorg voor een kind met een verstandelijke beperking even over. Op die manier kan zowel het kind als het gezin weer op adem komen. Prisma werkt inmiddels al samen met twee logeergezinnen en de ervaringen zijn geweldig. Vaak gaat het om een of twee weekenden per maand of een paar dagen opvang in vakantieperiodes. Dit wordt overigens helemaal naar de wensen en behoeften ingevuld van zowel het gezin als u, als logeergezin. Een weekend is van vrijdag 19.00 uur tot zondag 17.00 uur; u ontvangt een vergoeding per 3 maanden.
 • -Pleegzorg:
 • Prisma-pleegzorg is professionele pleegzorg. Onder ‘Professionele Pleegzorg’ verstaan we: Pleegzorg geboden door pleegouders, waarbij één van de ouders een dienstverband heeft bij Prisma en de ander een vrijwilligerscontract. Het pleegkind wordt tijdelijk in het gezin opgenomen. Hoe lang dit zal zijn, hangt af van de problematiek en de zorgvraag. Als pleegouder stel je een cliëntplan op voor het pleegkind, waarin staat beschreven hoe er tijdens het verblijf aan de ontwikkeling van het kind op alle gebieden gewerkt gaat worden.
 • - Zorghotel:
 • Een Zorghotel (bijvoorbeeld: Pannenhoef ) is er voor mensen die tijdelijk intensieve begeleiding of verzorging nodig hebben, met of zonder een beperking. Het zorghotel is beschikbaar voor zowel mensen met als zonder een beperking. Er zijn vier kamers aanwezig voor mensen die tijdelijk intensieve
 • begeleiding, verzorging of verpleging nodig hebben. Bijvoorbeeld na, of
 • voor, een ziekenhuisopname of wanneer een mantelzorger tijdelijk uitvalt. Minimale opname is 6 weken tot maximaal 3 maanden.
 • - Crisisopvang:
 • Soms kan tijdelijke huisvesting nodig zijn door een onverwachte heftige gebeurtenis, ruzie in de leefomeving etc, of persoonlijke crisis. Prisma biedt, behalve de huisvesting, dan ook begeleiding en verzorging om de situatie zo goed als mogelijk op te pakken. Met crisisopvang kan een periode overbrugt worden die is ontstaan door onverwachtse gebeurtenis, die als heftig werd ervaren. of een persoonlijke crisis. Het doel is dat cliënten daarna weer terugkeren in een eigen woonomgeving. Een crisisopname duurt maximaal zes weken en kan eventueel eenmalig met zes weken worden verlengd.
 • - Gastgezin:
 • Als gastgezin ontlast je ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Het kind gaat in het weekend en/of tijdens vakanties op bezoek bij een gastouder samen met leeftijdgenoten, minimaal eenmaal per maand. Deze vorm van opvang is alleen overdag. De kinderen worden op deze dag opgenomen in het gastgezin en doen mee aan alle activiteiten die gepland staan. De activiteiten zijn gericht op de leeftijden waarop de kinderen functioneren en dragen bij aan het leren ontdekken van persoonlijke interesses en het creëren van een eigen ik. De kinderen voelen zich welkom en thuis in het gastgezin en ieder heeft zijn eigen plaats in dit gezin. Door de veranderende omgeving en het contact met de leeftijdgenootjes kan het kind zich verder ontwikkelen.

Punt 7:

Comment Stream