KISIK

BIOLOŠKA VAŽNOST KISIKA

Kisik je u sastavu vode i svih organskih spojeva.

Za ljude je od iznimnog značenja jer bez njega mi ne možemo preživjeti. Potreban je za stanično disanje, za nastajanje vode i ATP-a u našem tijelu te je produkt fotosinteze koju vrše biljke.

U medicini kisik se vrlo često koristi za umjetno disanje i u komorama za liječenje plućnih bolesti.

(izvor: http://img1.mnimgs.com/img/study_content/lp/100/100/6/2662/9596/29022/LP_B.9.4.2_Ankita_Riffat_Shukla_Lang.edited_html_m61b17797. )

Čisti kisik rabi se pri proizvodnji čelika, autogenom rezanju i zavarivanju te proizvodnji i obradi stakla.

Kisik se upotrebljava i u pripravi spojeva ili kao oksidacijsko sredstvo u raketama.

(izvor: http://www.bochealthcare.co.uk/internet.lh.lh.gbr/en/images/20110927_51552_289x160_62409_34242.jpg)

Comment Stream