mensen met een beperking 2

Zoek uit hoe de woonbegeleiding (vormen en soorten woonvoorzieningen) zijn georganiseerd in Nederland voor mensen met een beperking en geef weer in een kort verslag (max. 2 pagina’s)

Philadelphia en Cello-zorg

philadelphia: bij philadelphia geven ze zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze mensen kunnen nog veel zelf, maar bij een aantal dingen hebben deze mensen hulp nodig. voor een licht verstandelijke beperking heb je altijd een indicatie nodig om bij Philadelphia te komen wonen. een indicatie is een aanwijzing die aangeeft welke behandeling de persoon nodig heeft om het ziektebeeld te bestrijden. als je bij philadelpia woont kun je zo veel mogelijk begeleiding krijgen die jezelf wilt, je woont hier in een veilige omgeving of je woont samen met anderen, je hebt een eigen kamer of je woont in je eigen appartement. bij philadelpia mag je het allemaal zelf weten. er is wel altijd een begeleider in de buurt. Je werkt samen met andere en je begeleider helpt je met keuzes.

Cello-zorg: Bij de instelling Cello kunnen mensen terecht met een beperking die daar willen wonen. wonen bij Cello varieert van begeleiding op afspraak tot 24-uurs verzorging. alles wat daar tussenin zit is ook mogelijk bij cello-zorg. Je hebt bij cello-zorg begeleiding aan eenpersoonshuishoudens en ook woningen met meerdere personen in woonvoorzieningen hoe de persoon zelf wilt. Soms kunnen cliënten zelf bepalen welke huisgenoten ze willen, maar het kan ook zijn dat het samen met de cliënt wordt besproken waar deze kan gaan wonen. Bij cello-zorg wordt er veel aan vrijetijdsbesteding gedaan, hierbij worden de cliënten gestimuleerd, ook bij sociale contacten krijgen die steun van de begeleiders. Met ouders, familie en vrienden  en zelfs met vereniging en/of clubs wordt ook sociaal contact gehouden

Zoek uit welke geschiedenis en ontwikkelingen er zijn rondom de zorgboerderijen er zijn. Wat is actueel?

De zorgboerderij is al eeuwen oud. vroeger waren boerderijen al een plek waar mensen konden helpen, met die mensen was vaak wat aan de hand.  in de loop van de tijd zijn er voorzieningen gekomen , hierdoor is de gezond makende functie van de boerderij een beetje achterwegen gelaten. de nieuwe zorgboerderijen zijn de functie gezond makende boerderijen weer beetje bij beetje aan het opzetten.

de ontwikkeling van de laatste jaren is dat er steeds meer zorgboerderijen komen. van de ene kant komt dit door dat er steeds meer vraag is na zorg op een normaal leven gebaseerd, het past in de gewenste maatschappij van de zorg en mensen maken weer onderdeel van de samenleving. de landbouw is ook opzoek naar nieuwe mogelijkheden, hier sluit de zorgboerderij ook goed op aan. er komen nieuwe kansen voor boer en platteland.

Comment Stream

3 years ago
0

ziet er goed uit.Alleen beetje weinig informatie bij zorgboerderij. Maar verder goed gedaan.

3 years ago
0

duidelijke informatie over beide stukjes, en goed gebruik gemaakt van plaatjes