Qulan

QulanKulan är fotbollsplanen och landhockeyplanen som ligger på Tegscentralskolas skolgård. Något som också ingår är den klätterställning som ligger näst intill fotbollsplanen. Qulan började planeras år 2004 och började byggas år 2005. Det kostade totalt att bygga Qulan 2 miljoner kronor. Dem byggde Qulan för att dem ville att eleverna skulle rör mer på sig under rasterna.Under 2005 genomfördes förstudien av elevinflytande och elevers behov i planeringen av Qulan.
Qulan har en lekplats och en grusplan, basket plan, fotbolls plan och en land hockeyplan. I lekplatsen är det en stor gunga och en klätterställning, brevid gungan så är det både bord och bänkar, och bakom lekplatsen är det en liten kulle. Landhockey planen har en sarg och två mål, fotbolls planen har också en sarg och fyra små mål och två stora mål. Basketplanen har inga linjer och ingen sarg, det är bara två baskettkorgar. Grusplanen är ut slätad av kommunen så man kan tillexempel spela brännboll, fotboll, baseball, och på vintern isar kommunen planen så man kan åka skridskor. Man åker dessutom skridskor på idrotten eleverna har på vintern. Grusplanen går också åt till idrotten när man spelar baseball och brännboll. Qulan används även utan för skolan tillexempel på kvällar när det är barn som spelar fotboll och landhockey. Fottbollsplanen har fyra små mål, dem målen är för innebandy, och det finns två större mål som det spela fotboll på. Land hockeyplanen har nät över målen, det är där så att man inte behöver hoppa över sargen när man skjuter över målet. Det är också när över målen på fotbolls planen, och det är staket så man kan gå och hämta bollen om man råkar skjuta över nättet Land hockeyplanen och fotbollsplanen är belysta. Man kan bara tända lampan på kvällen, för att man ska spara ström. Lampan stänger av sig själv efter en viss tid, för att spara ström. Qulan används nu dagligen nu av eleverna på Tegscentrala skola, och av andra barn/ungdomar på kvällen.

Mer om Qulan kan du läsa här!

Comment Stream