Stoletá válka byl konflikt mezi Anglií a Francií v letech 1337-1453.Příčinou byl spor o nadvládu ve flandrech.Válka skončila tím, že Angličané ztratili všechna francouzská území kromě Calais a Normanských ostrovů.Ačkoliv se pro tuto válku vžilo označení stoletá, trvala celých 116 let. Nešlo však o nepřetržitý sled bojových akcí, ale střídavá období prudkých bojů následovaná roky příměří.

Comment Stream