Verstandelijke Beperking

Gemaakt door: Suzan, Tugba & Angie

Inhoudsopgave

 • Wat is een verstandelijke beperking?
 • Mogelijke oorzaken van een verstandelijke beperking
 • De gevolgen als je verstandelijke beperking hebt
 • Behandelingen en voorzieningen
 • Filmpje
 • Bronvermelding

Wat is een verstandelijke beperking?

Kinderen met een verstandelijke beperking ontwikkelen zich minder snel dan andere kinderen. Het kind doorloopt wel alle fasen van de normale motorische ontwikkeling, maar in een vertraagd tempo.

Om vast te stellen of iemand een verstandelijke beperking heeft, neemt men vaak een intelligentietest af. Van mensen met een IQ lager dan 70 kunnen we zeggen dat ze een verstandelijke beperking hebben. Een verstandelijke beperking is iets waarmee je geboren kunt worden. Het gaat dus niet over.

Mogelijke oorzaken van een verstandelijke beperking

Oorzaken: Voor de geboorte (prenataal)

 • Infectieziekten
 • Vergiftiging
 • Radioactieve straling
 • Antagonismen
 • Genetische afwijkingen

Tijdens de geboorte (perinataal)

Tijdens de bevalling kunnen verschillende problemen ontstaan zoals zuurstoftekort, hersenbloeding en hartstilstand. Deze gestoorde bloedtoevoer met als gevolg zuurstofgebrek kan komen door een afgeknelde navelstreng, abnormale ligging van het kind, een zeer langdurige bevalling. Ook couveusekinderen kunnen een risicogroep zijn.

Na de geboorte (postnataal)

Ook na de geboorte kan een verstandelijke handicap het gevolg zijn van bijvoorbeeld geelzucht, kinderziekten, hersenvliesontsteking, vergiftigingen en ongelukken. Ook basisschoolkinderen en pubers kunnen door deze oorzaken verstandelijk gehandicapt raken door hersenvliesontstekingen en hersentumoren en vooral verkeersongelukken.

de gevolgen als je verstandelijke beperking hebt

Kinderen met een verstandelijke beperking ontwikkelen zich minder snel en leren minder snel dan andere kinderen zonder verstandelijke beperking. Ze gaan bijvoorbeeld later zitten, staan, lopen en beginnen later met praten dan andere kinderen. Ze hebben meer herhaling nodig om nieuwe dingen te leren. En dat gaat niet over als het kind ouder wordt. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een minderwaardig gevoel over zichzelf en een kind met een verstandelijke beperking loopt de kans snel in zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling achterop te raken.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak moeite met:

 • Omgaan met andere mensen
 • zichzelf verzorgen
 • zelfstandig wonen
 • gezond en veilig leven
 • nieuwe dingen leren
 • werken
 • hun vrije tijd op een prettige manier besteden

Behandelingen en voorzieningen

Mensen met een verstandelijk beperking kunnen extra hulp krijgen van de overheid.

Thuis

Thuis is de plek waar jij je vertrouwt en veilig wilt voelen. Voor mensen met een verstandelijke beperking is een eigen plek extra belangrijk omdat zij zich vaak onzeker voelen. Als je een verstandelijke beperking hebt kun je moeilijk alleen wonen. Wel kun je thuis wonen met hulp van bijvoorbeeld familie, maar natuurlijk wilt en/of kan niet iedereen dit. Daarom kun je als je een verstandelijke beperking hebt op speciale plekken terecht bijvoorbeeld in een woonvoorziening. In een woonvoorziening woont je in een huis met andere personen. Ze hebben allemaal een verstandelijke beperking. Je eet samen, doet samen boodschappen en ruimt samen op. Je kunt overdag gewoon werken of naar school. Je krijgt in een woonvoorziening alle zorg en begeleiding die je nodig heeft. Ook kun je naar een wooninitiatief. Je ouders kopen of huren dan een woning, samen met andere ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen. Je kunt daar samen gaan wonen. Vervolgens vraagt je zelf alle hulp en begeleiding aan die je nodig hebt.

School

Kinderen met een verstandelijke beperking gaan meestal naar scholen voor speciaal onderwijs. Het project ‘weer samen naar school’ probeert meer kinderen met een verstandelijke beperking naar een reguliere school te sturen. Ondanks dit project gaan in Nederland nog maar weinig kinderen met een verstandelijke beperking naar het reguliere onderwijs. Als kinderen met een verstandelijk beperking naar een regulier school gaan hebben ze extra hulp nodig. Een onderwijsassistent is dan heel handig, maar een persoon met een agogisch opleiding kan ook heel handig zijn. Zij kunnen dan extra aandacht die de leerling nodig heeft geven. Ook kunnen zij zorgen voor 1 op 1 les. Verder kan er voor de leerling speciale lesmaterialen worden gezorgd. Bovendien kunnen leerlingen met een verstandelijk beperking gebruik maken van een taxi. Een taxibusje komt de leerling vanuit huis ophalen en levert de leerling op school af.

Dagbesteding

Aan mensen met een verstandelijke beperking wordt werk of een andere dagbesteding aangeboden op aangepaste locaties, waar vaak begeleiders werken met eventueel een agogische opleiding.

Filmpje

Bronvermelding

Comment Stream