Verstandelijke beperkingen

Mert Orakci

Mentale retardatie → letterlijk geestelijke achterstand.

Zwakzinnigheid , intellectuele stoornis , geestelijke/verstandelijke beperking of mentale handicap is een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke ontwikkeling op een tragere snelheid heeft dan de normale snelheid ontwikkeling.
Meestal word de gemiddelde niveau niet bereikt.

De persoon heeft door cognitief tekort moeite om volledig te functioneren in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Gradaties

Gradaties

Lichte zwakzinnigheid: 75% van de mensen met een verstandelijke handicap behoort tot deze groep.
Een van IQ ligt tussen de 50 en 70.
Dit is de mentale niveau van een kind tussen de 7 en de 11 jaar.

Matige zwakzinnigheid: Dit komt voor bij 18% van de mensen met een verstandelijke handicap.
Een van IQ ligt tussen de 35 en 50.
Het mentale niveau zal niet hoger worden dan die van een 7 jarig kind.

Ernstige zwakzinnigheid:
Naast een IQ van 20 tot 35 is er ook minimaal communicatief gedrag, een zwakke motorische ontwikkeling en behoefte aan constante supervisie.

Diepe zwakzinnigheid: Dit komt voor in 1% van gevallen en duidt op een IQ minder dan 20.
Mensen die hieraan leiden hebben behoeft aan structurerende omgeving, zintuiglijke stimulering en voortdurende supervisie.

Elementaire menselijk contact is onmogelijk.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaken:

Beschadiging van hersenen door het gebruik maken van alcohol,drugs of bepaalde medicijnen tijdens het zwangerschap.

Dit zou ook kunnen komen door een verkeerde aanleg van de hersenen.

Diverse syndromen

Stofwisselingsproblemen

Bloedvoorzieningsproblemen

langdurige epilepsie aanvallen

Problematiek en de gevolgen

Problematiek en de gevolgen

Bij mensen met een verstandelijke achterstand(VA)
komen problemen voor zoals psychiatrische stoornissen, meer internaliserend(0ver controle) en externaliserend(weinig controle over de emoties)probleemgedrag voor.
Bij internaliserende probleem gedrag zijn er vaak problemen zoals sociale teruggetrokkenheid, angst en depressie.
Bij externaliserende probleem gedrag zijn er vaak problemen met andere mensen.

Ook is er een hogere risico voor depressie bij het gebruik maken van alcohol en drugs.

Kinderen met een VA volgen onderwijs aan reguliere scholen of op het speciaal onderwijs.

Als zij reguliere scholen bezoeken kunnen ambulant begeleiders en een rugzakje .

Aandachtspunten voor de omgang met een leerling met deze handicap

Hou het eenvoudig , wees duidelijk en concreet.
Dat is de hoofdregel bij omgang met een leerling met deze problemen.Geef één opdracht tegelijk of een boodschap tegelijk.

Als er iets te kiezen valt , beperk de keuze dan tot twee of drie mogelijkheden.

Goed luisteren ,doorvragen en geregeld samenvatten is belangrijk.

Controleer aan het einde van het gesprek of de boodschap goed is overgekomen.

Zoek samen naar een manier om afspraken goed vast te leggen.

Voorzieningen voor verstandelijk beperkten

Voorzieningen voor verstandelijk beperkten

Er zijn genoeg hulp organisaties die u kunnen helpen met het begeleiden van iemand met een verstandelijke handicap zoals:

Belangbehartiging en advies
Cliëntenondersteuning
Belangenorganisaties
Sociaal raadslieden
Persoonlijke zorg
Mantelzorg
Begeleiding in dagelijks leven
Thuiszorg
vervoer

Woonvormen
Woonbegeleiding
Instelling verstandelijk gehandicapten

op Regelhulp.nl kunt u hier meer informatie over vinden.

Links naar hulp adressen: