Het pedagogisch dossier in N@Tschool

Voor de Entreeopleidingen

In schooljaar 2014-2015 zijn de Entreeopleidingen van start gegaan. Dit betekende veel nieuwe ontwikkelingen. Een daarvan was de introductie van het pedagogisch dossier voor studenten. Dit pedagogisch dossier is geplaatst in N@Tschool, de elektronische leeromgeving  die in het ROC van Twente wordt gebruikt.

Waarom een elektronisch pedagogisch dossier?

Het ROC van Twente telt bijna 25000 studenten, verdeelt over ruim 300 beroepsopleidingen op 12 locaties. Voorkomen moet worden dat studenten "tussen wal en schip vallen" in onze grote organisatie. Daarom is een goed studentvolgsysteem van groot belang. Zeker voor studenten van niveau 1, die om verschillende redenen vaak meer begeleiding nodig hebben gedurende hun schoolloopbaan. Om deze begeleiding inzichtelijk, overzichtelijk, werkbaar en overdraagbaar te maken voor alle betrokkenen, zijn de Entreeopleidingen gestart met een digitaal pedagogisch dossier.

De keuze voor N@Tschool

N@Tschool is één van de ELO's  waarmee binnen het ROC van Twente gewerkt wordt. De technische en didactische ondersteuning vindt plaats door de medewerkers van het Servicepunt.  

Het pedagogisch dossier is een dossier van de student. Het is een middel waarin zowel de student, als de SLB'er en andere betrokkenen nauw kunnen samenwerken. Een duidelijke structuur, aan de hand van een workflow in de activiteiten, is dan van groot belang. De module SPBS in N@Tschool is een goed instrument gebleken om deze samenwerking te realiseren.

Visie en Doelstellingen

Een goed en volledig dossier is niet alleen van belang bij de ondersteuning van interne processen. Ook bij het beantwoorden van vragen van derden is het noodzakelijk die gegevens snel te kunnen raadplegen. Denk hierbij aan vragen van ouders, BPV-bedrijven en leerplichtambtenaren, maar ook aan die van interne audits en inspectie.

Het ROC van Twente wil met behulp van het pedagogisch dossier de volgende doelstellingen bereiken:

1. Loopbaanbegeleiding sterker positioneren en faciliteren.
2. Gegevensoverdracht bij overstap naar een andere opleiding/traject vergemakkelijken.
3. Gegevens snel beschikbaar hebben bij vragen van derden.

Inhoud en Vormgeving

Bij de ontwikkeling van het pedagogisch dossier waren de volgende zaken belangrijke vereisten; gebruiksvriendelijk, veilig en dynamisch.

Gebleken is dat een combinatie van een eenvoudig systeem, in combinatie met een actuele en zinvolle inhoud, docenten en studenten stimuleert te werken in het pedagogisch dossier. Het Servicepunt heeft ervoor gekozen alle betrokken partijen te scholen en ervoor te zorgen dat er een "deskundige" op de werkvloer aanwezig is voor vragen. Daarnaast is er een maandelijks overleg met vertegenwoordigers uit de verschillende Colleges waar de voortgang, ontwikkeling en ervaringen met het pedagogisch dossier worden uitgewisseld. De medewerkers van het Servicepunt zijn daardoor, in opdracht van de projectleider, constant bezig het pedagogisch dossier te optimaliseren. Op die manier wordt er een draagvlak gecreëerd met als doel het pedagogisch dossier een "ingeburgerd" onderdeel van de begeleiding te laten zijn.

Omdat het pedagogisch dossier gevoelige informatie kan bevatten is er een commissie geweest die zich heeft gebogen over de privacy en de veiligheid van het pedagogisch dossier. Hierin was onder andere juridische zaken en de de manager van het Loopbaancentrum betrokken. Dit heeft geresulteerd in een document waarin de privacy van de student staat beschreven, alsmede de rechten van collega's om een dossier in te zien. De medewerkers van het Servicepunt hebben deze privacy gerealiseerd door de verschillende rollen specifieke permissies toe te kennen in het pedagogisch dossier.

Comment Stream