Látka a těleso

TĚLESA:

všechno hmotné např. stůl, postel, dům, televize, telefon, ......

LÁTKY:

Kapalné - nemají stálí tvar, ale stálý objem. Mají tvar podle tělesa ve kterém se nacházejí.

např.   voda, olej, ropa,

Plynné - nemají stálí tvar ani objem,

např.  vzduch, dusík, oxid uhličitý, zemní plyn, pára .....

Víš, že látky mohou měnit skupenství? Uveď příklady.