Peniaze a funkcie peňazí

Mena - je peňažná sústava platná v určitom štáte upravená právnym poriadkom. Pojem mena má 2 významy:

1. ako rozlíšenie peňazí-podľa toho o aký druh peňazí ide, teda či je mena papierová, zlatá a pod.
2. ako národná forma peňazí mena USD, slovenská koruna, ČK, Euro
Menová politika-je súčasť hospod. politiky štátu. Zameriava sa na využívanie funkcie peňazí.

Súčasné peniaze-
  • bankovky, vydáva ich CB štátu
  • drobné mince
  • bankové peniaze(depozitné)bezhotovostné peniaze
  • skoropeniaze (kvázy pen.)kt. tvoria:úročené vklady s urč. výpovednou lehotou(terminované depozitá)
    určité druhy likvidných cen. papierov(štátne obligácie)

Funkcie peňazí:

  1. prostriedok výmeny-uľahčujú výmenu tovarov
  2. zúčtovacia jednotka-prostredníctvom peňazí určujeme cenu iných TaS
  3. Uchovávanie hodnôt-ak má niekto veľa peňazí môže si za ne kúpiť cenné veci al. založiť vlastnú firmu. Peniaze môžu odložiť a potom ich neskôr použiť.

Platobný styk:

-je to každá platba kt. sa uskutočnuje medzi FaPO bez ohľadu na to či ide o obchodné alebo osobné vzťahy.


Comment Stream