Peniaze a funkcie peňazí

Dominika Kovačiková, 9.ročník

Čo sú peniaze?

Peniaze sú z ekonomického hľadiska  čokoľvek, čo slúži (najmä) ako všeobecne akceptovaný výmenný prostriedok (teda prostriedok výmeny tovarov a služieb za iné tovary a služby) a zúčtovacia jednotka (teda meradlo cien).

Funkcie peňazí

V každej ekonomike plnia peniaze tri základné funkcie

 • Prostriedok výmeny
 • Zúčtovacia jednotka
 • Uchovávateľ hodnoty

Súčasné formy peňazí

Podľa materiálu sa peniaze členia na:

 • Hotovostné peniaze
  1. Mince
  2. Papierové peniaze
  3. Peniaze na bežných účtoch v centrálnej banke
 • Bezhotovostné peniaze
  1. Peniaze na bežných účtoch komerčných bánk
  2. Kvázipeniaze

Vývoj peňazí

Peniaze nie vždy mali dnešnú podobu. Sprevádzali ľudstvo počas dlhej histórie jeho vývoja a pretrvali doteraz. Prvé zmienky o peniazoch pochádzajú z antiky.

Kedysi ľudia peniaze nepoznali, lebo ich ani nepotrebovali. Pred vznikom peňazí existovala naturálna výmena. Išlo o výmenu jedného tovaru za iný tovar, napríklad výmenu motyky za rýľ.

Postupne sa však v procese výmeny vyčlenili špecifické druhy tovarov, ktoré sa v tom - ktorom období stali najvhodnejším platobným prostriedkom. Išlo o prvú formu peňazí.

Drahé kovy predstavujú ďalšiu formu peňazí. Spravidla teda išlo o zlato a striebro. Tie sa pre svoju trvanlivosť, ľahkú deliteľnosť, skladovateľnosť a vysokú hodnotu v malom množstve postupne stali všeobecne platným výmenným prostriedkom.

Môžeme tu rozlíšiť dve obdobia:

 • bimetalizmus – ako platobný prostriedok súčasne pôsobili 2 kovy – striebro i zlato
 • monometalizmus – ako platobný prostriedok sa využíval 1 kov a to buď striebro (prevažovalo do začiatku 19. storočia) alebo zlato

Prvé mince sa vyrábali zo zlata a na dnešnú podobu pôsobia veľmi primitívne. Preto sa ľahko falšovali a najmä rýchlo sa opotrebovali. Na odstránenie týchto nedostatkov ľudia začali používať zlaté mince s prímesou rôznych kovov, čo však spôsobilo ich rýchle znehodnocovanie.
Ako postupoval vývoj ľudstva dopredu, tak sa ďalej zdokonaľovali aj peniaze.

Drahé kovy postupne nahradil nový druh peňazí, a to papierové peniaze. Používanie papierových peňazí sa rýchlo rozšírilo, pretože sú vhodným výmenným prostriedkom, možno ich ľahko prenášať a skladovať.

Zlatý štandard

Systém charakterizovaný tým, že daná krajina vyhlasuje svoju menovú jednotku za ekvivalent určitej fixnej váhy zlata, disponuje zásobami zlata, ktoré slobodne kupuje a predáva za vyhlásenú cenu a nijako neobmedzuje vývoz alebo dovoz zlata.

Zdroje:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Peniaze

http://banky.sk/17317/zlaty-standard-gold-standard...

http://www.oskole.sk/?id_cat=2009&clanok=12622

Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Comment Stream