Objevné plavby

• Nejznámější cestovatel Marco Polo

• Barto Lomeo Dias - doplul na jih Afriky - mys Dobré Naděje

• Vasco de Gama - doplul do Indie

• Kryštof Kolumbus - Chtěl doplout do Indie, ale nakonec doplul v roce 1492 do střední Ameriky, do konce života věřil, že doplul do Indie, proto pojmenoval domorodé obyvatelstvo Indiáni

• Amerigo Vespuci - dospěl k názoru, že Kryštof Kolumbus objevil nový světadíl, pojmenoval ho Nový svět, to se neujalo, a proto Amerika

Zkuste se zamyslet nad tím jaký význam měly kromě objevení nových míst tyto plavby?

Comment Stream