Cyberpesten

Daltonschool De Lotus

Wat is cyberpesten?

Cyberpesten is pesten via internet of GSM.
Dit gedrag komt voor tussen kinderen en tieners thuis en op school.

Vormen van cyberpesten

- via e-mail
- via filmpjes (doorsturen naar elkaar, youtube plaatsen, ...)
- via MSN messenger, Yahoo messenger
- via GSM (SMS, MMS)
- via websites zoals facebook, twitter, netlog, haat-sites, pollsites, …
- via bloggen
- via chatrooms

Kenmerken van cyberpesten

- gebeurt vaak anoniem, de gepeste weet vaak niet wie er pest
- is soms harder (gewoon) pesten, men durft alles schrijven
- de pester voelt zich machtig want hij/zij zit veilig achter de computer
- de gepeste voelt zich onveiliger, is nergens vrij
- veel meer toeschouwers aanwezig
- is vaak terug niet terug te draaien, gegevens blijven gewoon op het net staan.

Wat zijn de verschillende actoren?

De Pester

Is vaak onzeker en wil graag aardig en stoer gevonden worden. Denkt door te pesten dat iedereen hem/haar grappig vindt.

De Gepeste

Voelt zich vaak verdrietig en eenzaam. Durft vaak niets terug te doen of het te vertellen, is bang om dan nog meer gepest te worden.

De Meepester

Doet mee met pesten, denkt dat hij/zij er dan bij hoort.

Is bang om zelf gepest te worden.

De Helper

Neemt het op voor de gepeste. Vindt het niet goed dat er gepest wordt en is niet bang voor de pester. Helpt graag en is daarom vaak populair.

De Stiekemerd

Vindt het goed dat er gepest wordt, maar bemoeit zich er niet mee. Is bang om zelf gepest te worden. Roept anderen erbij om het pesten te steunen.

De Buitenstaander

Denkt dat er in de klas niet gepest wordt en het kan hem/haar ook niets schelen. Zolang hij/zij er zelf maar geen last van heeft.

De Stille

Bemoeit zich er niet mee. Vindt het pesten wel gemeen, maar durft niets te doen of te zeggen, is bang zelf gepest te worden

Wat doen we op onze school?

Preventief

  • in alle klassen krijgen kinderen tijdens de klassenraad de ruimte om situaties, wrevel bespreekbaar te maken en complimenten te geven. Het verschil tussen plagen en pesten wordt toegelicht.
  • in alle klassen (vanaf 2de graad) wordt de procedure van wat te doen bij een pestgeval toegelicht. Dit gebeurt in het begin van het schooljaar. Klasafspraken worden gemaakt en hangen duidelijk zichtbaar in de klas. Tijdens de info avond worden ouders hierover ingelicht.
  • in het 6de leerjaar krijgen leerlingen een cyberles over veilig internet en ondertekenen ze een cybvercontract.
  • Voor ouders wordt jaarlijks een thema avond georganiseerd over cyberpesten en veilig internet.

Wat als ?

Welke stappen voorzien wij op de Lotus voor onze kinderen?

1. de leerlingen (pester en gepeste) proberen onderling een oplossing te vinden

OF

2. de leerling(en) brengen het voorval op de klassenraad

OF

3. de leerling(en) praten er over met de leerkracht

OF

4. de leerling kan het op een briefje schrijven en op een afgesproken plek voor de leerkracht achterlaten in de klas. OF

6.. Op de school staat op een gekende plek een pestbus. leerling(en) kunnen daar in het geheim of zelfs anoniem een briefje achterlaten. Zorgcoördinator Ann en brugfiguur Naomi legen de pestbus.

Wat doet de leerkracht indien het aan hem of haar wordt gemeld?

De leerkracht gaat een persoonlijk gesprek aan met de melder, de briefjesschrijver.

De leerkracht praat ook met de pester en bepaalt of beide partijen onderling in gesprek gaan.

De leerkracht bepaalt of het nodig is ook de zorgcoördinator en/of de brugfiguur in te schakelen.

Wat doet het zorgteam?

Het zorgteam neemt contact op met de ouders van de betrokken leerlingen.

De ouders worden uitgenodigd op school voor een gesprek. In dat gesprek wordt de beginsituatie geschetst en worden afspraken gemaakt.

8. De gemaakte afspraken worden opgevolgd, geëvalueerd, bijgestuurd.

EHBC!

eerste hulp bij cyberpesten

Voorkom pesten:

o computer in de leefruimte (zo kan je een oogje in het zeil houden)

o maak duidelijke afspraken

  • wanneer online?
  • hoe lang online?
  • welke sites?
  • ken hun wachtwoorden (bijv. van Facebook, mail, ...)

o bespreek samen het dagelijks internetgebruik met je kind(eren), toon interesse, stel vragen, ... (bij huiswerk, ontspanning, …)

o Leer je kinderen op een veilige, verantwoorde en respectvolle manier met het internet om te gaan. Zeg hen geen zaken te versturen die anderen kunnen kwetsen.

o help je kind om zijn/haar privacy op het web te beschermen (bv.: privacy instellingen Facebook zie: https://www.facebook.com/help/www/1729013427676

Comment Stream