Práce výkon a energie

Práce mechanická

PRÁCE MECHANICKÁ má svou dráhu. Práci vykonává stroj, ale může jí vykonávat i člověk. Mechanická práce má značku W. Výpočet mechanické práce.                                                          

                                                        W = F . s                                                                                                                                                                                                                                   F je působící síla, s je dráha, kterou těleso vykonává.                                         Jednotka mechanické práce je J (joule).                   

Výkon

VÝKON P  je práce vykonaná nebo spotřebovaná za jednotku času.                                                  [P] = W (watt) = J × s = kg × m × s                                                       Výkon jednoho wattu má zařízení, které vykoná práci 1 joulu za 1 sekundu.

Energie

POHYBOVÁ - kinetická – má ji pohybující se těleso.                                 POLOHOVÁ - potenciální  – mají ji tělesa, která jsou v silovém poli jiného tělesa a také pružně deformovaná tělesa.                                                                            TÍHOVÁ – má ji těleso v tíhovém poli země                                                        PRUŽNOSTI – má ji pružně deformované těleso (stlačený míč, protažená pružina, prohnutá pružná deska.                                                                          TLAKOVÁ– mají ji kapaliny – souvisí s jejich tlakem

Je lepší dělat s pomocí stroje nebo bez něj?

Comment Stream