Planety sluneční soustavy

Merkur

Merkur je nejblíže slunci a svou velikostí představuje asi 38% velikosti Země. Ze Země ho je obtížné sledovat, protože je příliš ozářen Sluncem. Lze ho sledovat až za soumraku, kdy je ozářen méně. NASA k Merkuru vypusila sondu, která zmapovala 45% povrchu Merkuru.

Venuše

Venuše je někdy přezdívána jako PERLA OBLOHY, JITŘENKA nebo také VEČERNICE. Svou velikostí připomíná planetu Zemi. Po Měsíci je nejjasnější objekt na obloze. Díky své husté atmosféře, vidíme pouze onu atmosféru a ne Venuši.

Zeme

Je 3. v pořadí ve sluneční soustave. Vzdálenost od Slunce čítá asi 150 mil. kilometru. Všichni cetujeme ne (tak se naše planeta nazývá) obří kosmické lodi, která cestuje vesmírem. Rotuje kolem své osy,kolem Slunce, a celým vesmírem.

Mars

Nejvetší planetou sluneční soustavy a pátou nejvzdálenejší od Slunce. Magnetické pole je 14 krát silnejší než u Zeme na rovníku 0,42 mT a na pólech 1,0 - 1,4 mT, což je nejsilnejší pole ve sluneční soustave.

Jupiter

Nejvetší planetou sluneční soustavy a pátou nejvzdálenejší od Slunce. Magnetické pole je 14 krát silnejší než u Zeme na rovníku 0,42 mT a na pólech 1,0 - 1,4 mT, což je nejsilnejší pole ve sluneční soustave.

Saturn

Jeho jméno pochází z římského slova Saturnus. Jedno z teles pozorovatelných na noční obloze. Druhá nejvetší planeta sluneční soustavy a šestá od Slunce. Vzdálenost od Slunce je 1 426 725 413km.

Uran

Uran byl řecký bůh nebe. Jako první ho objevil William Herschell. Třetí největší ve sluneční soustavě, a sedmá nejvetší vůbec. Má 21 měsíců prokázaných, ale předpokládá se, že ještě víc.

Neptun

Byla objevena 23. září 1846. Neptun je typickým představitelem planety zvané plynný obr, jeho průměr je 49 500 km. Má 13 měsíců. Má 5 prstenců složené s ledových částic.

Comment Stream