Holasovice-areál vesnice
Památka UNESCO

Holašovice s necelými 140 obyvateli, tvoří  jedičné a živé společenství v prostředí vesnického sídla.

Na Seznam UNESCO byl zapsán téměř zcela dochovaný středověký systém obytných domů a sýpek.

Ty jsou propojeny ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi, což spolu s dochovaným štukovým dekorem (tzv. lidové nebo selské baroko) na většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou atmosféru a výraz. Komplex uvedený v Seznamu čítá 23 památkově chráněných usedlostí s celkem 120 budovami. Najdeme zde nejen výstavné statky se špýchary, stodolami, maštalemi a výměnky, ale také kovárnu, hostinec a kapličku.

Vesnice leží asi 16 km od Českých Budějovic

Historie
Jak sám název vesnice napovídá, toto místo osídlili Holasici (poddaní Holase- od kterého bylo jmého Holašovice odvozeno). Každoročně se tu předposlední týden v červenci konají Selské slavnosti. Tento starořecký jarmark přináší více než 230 tradičních i netradičních řemesel z Čech, Moravy i Slovenska.

Zajímavost:
Leží pod zalesněnými vrchy Skalka,Svěhlán a Vysoká.
Nejstarší dochované objekty jso 2 pozdně středověké špycháry.

Comment Stream