Dějepis

Mongolové/Tataři

Mongolové žili ve 13. a 14. století. Také by se dalo říct, že Mongolská říše vznikly roku 1206. V době jejich rozkvětu ovládly (dobily) Mongolové tito země (státy): Čína, Střední Asie, Persie, Kavkaz i Východní Evropu.

Mongolskou říši roku 1206 založil jejich vládce a to Čingischán. Pocházel z klanu Bordžiginů.