Medeltiden

Komprimerad konsthistoria

Europa 1328

Under medeltiden (1000-1527) så var det vanligt med 2d målningar / broderier efter som att konstnärerna saknade kunskap inom perspektiv.

Djur var väldigt viktiga i målningar ,då människorna hade en nära relation med djur .

I slott var det väldigt vanligt med gobelänger (långa/stora broderier) som oftast hade broderier på historia och stora krig ,som satt uppe på väggarna för att kunna bevara värme under de kalla vintrarna.I nu tid så har det hjälpt för att kunna få en inblick på i den medeltida människans liv och vardag.

Nästan alla personer som levde under medeltiden var bönder,man levde på lokalproduktion och bytes handel då man inte hade mycket pengar .

kungarna hade "stormänn" som hade kontroll på olika delar av landet och för att driva in skatt från samhället till både kyrka och kungen, på så sätt kunde kungen ha koll på inkräktare och se så att samhället gjorde det dem skulle. Men samtidigt som stormännen hade olika delar att kunna kontrollera, så var överenskommelsen mellan kung och stormänn, att stormännen

skulle ställa upp med riddare eller på ett annat sätt tjänade honom.

kungens främsta uppgifter var att skydda riket ,och upprätthålla landets lagar.

Prästerna ansvarade för att bönderna vårdade och stärkte sin kristna tro för överhögheten.

kyrkan / adeln ägde marken som bönderna bodde och odlade på och bönderna fick inte flytta ifrån sin jord. Deras liv styrdes då helt av de som ägde marken.

kyrkan gav också en religiös motivering till det rådande samhällssystemet och sa att det var gud mening att vissa människor skulle be och vissa sprida för allas mening.

medeltidens människor hade vanligt viss gemensam syn på hur man skulle leva och vad som var viktigt i livet.

Tron gick ut på att gud skapat världen ,och att han stod för vad som hände på jorden.

Gud stod för allt det goda,och djävulen för allt det onda .

Och om man hade syndat vände man sig till kyrkan för att få botgöring.

Situationen hos bönderna bestod av hårt arbete och fattigdom.

Döden va en vanlig naturlig del av tillvaron,då många dog av svällt ,krig och sjukdomar.

Människorna kunde ibland finna tröst och stöd och hopp genom kristendomen som gav ett löfte om ett bättre liv efter döden.

Alla i samhället visste att sjukdomar kunde drabba vem som helst,även om man skulle vara rik eller fattig .

Vissa personer visst hur man kunde bota och lindra sjukdomar med örter och mediciner och vissa satte sin tilltro till till gud eller ett helgon för att bli hjälpt för att bli frisk igen.

Illuminationer är en utsmyckning med färgglada initialer,som belyser texten och var en av de vanligaste formerna inom bildkonst.

De som gjorde utsmyckningarna var oftast irlänska munkar som kallades illuminatörer eller illuminister.

Konsten utövades i kloster och klosterskolorna.

Senare vid mitten av 1200-talet,blev det ett borgerligt yrke som var skillda från de egentliga målarna.

Bayeuxtapeten har en yta på 70m X 48-51 cm och har beskrivit runt 70 historiska händelser. Tapeten är gjord av linneväv och garn i 8 olika färger som skapar kontrast.

Då de skriver "här händer ..." så betyder det att de berättar och broderar efter händelserna, och inte under tiden som det pågår. När de började på nya berättelser så har de börjat /slutat med att brodera massa träd eller byggnader.

(okända skapare).

Heliga Birgitta är en av dem kända personer i nordisk medeltid .

Birgitta var den enda personen i norden som blivit helgon förklarad av påven,och hon kom att påverka många liv när hon levde och sedan efter sin bortgång.

Hon hjälpte kvinnor som hamnat utanför samhället t.ex. kvinnor som var ogifta eller ensamstående.

Hon fick stora uppenbarelser av Kristus ,och i en uppenbarelse sa han "Du ska vara min brud och språkrör".

1349 for Birgitta ner till Rom för att få tillstånd av påven om att bilda en klosterorden, klosterorden skulle vara för både nunnor och munkar.

1370 fick Birgitta tillstånd av påven att bygga "Den helige frälsarens orden".

När hon dog så förde man hem kroppen från till Sverige .

1391, 7 oktober  blev hon förklarad som helgon av påven.

Frågor:

1.vilka personer gjorde oftast illuminationer?

2.vilka varelser var viktiga att ha med i konsten? och varför?

Comment Stream