Pútnické miesta Európy

Úvod

  Pútnické miesto je miesto, ktoré sa zvyčajne vzhľadom k určitému zázraku, zjaveniu stalo cieľom púti. Ľudia si sem chodia uctiť posvätné miesta, tiež sem chodia poprosiť Boha o uzdravenie, alebo nejakú inú pomoc, prípadne, že im Boh pomohol, ľudia mu prídu aj poďakovať.

1. Lurdy

  Lurdy sú malým obchodným mestom ležiacim pod Pyrenejami, známe najmä pre zjavenie Panny MárieLurdskej, ku ktorému došlo v roku 1858. V tej dobe bol najvýraznejším prvkom mesta opevnený hrad, ktorý sa týči uprostred skalnatého zrázu. V súčasnosti majú Lurdy zhruba 15 tisíc obyvateľov, no sú schopné ubytovať pol milióna pútnikov i turistov v každom ročnom období. S približne 270 hotelmi majú druhý najvyšší počet hotelov na štvorcový meter vo Francúzsku, hneď po Paríži. Od marca do októbra navštívia svätyne Panny Márie Lurdskej masy pútnikov z Európy i z iných častí sveta aj kvôli pramenitej vode z Jaskyne zjavenia, ktorá má podľa mnohých liečivé účinky. Odhaduje sa, že svätyňu od roku 1860 navštívilo zhruba 200 miliónov ľudí a rímsko-katolícka cirkev oficiálne uznala 68 zázračných uzdravení. Lurdy zasiahla povodeň. O rozsiahlu povodeň sa postarali prívalové dažde a následne rieka Geve, ktorá sa vyliala z brehov. Vo svetoznámej jaskyni sa nahromadilo asi meter a pol vody. Záchranári museli evakuovať stovku ľudí. Fotky z  povodne: http://http://www.cas.sk/clanok/234854/veriaci-smutia-zasiahla-lurdy-biblicka-povoden.html

2. Fatima

  Fatima je obec (freguesia) v Portugalsku. Jedno z najznámejších katolíckych pútnických miest na svete. Leží v dištrikte Santarém v strednom Portugalsku, 187 km južne od mesta Porto a 123 km severne od Lisabonu. Priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca". Predpovedala koniec vojny a pomoc všetkým, ktorí sa k nej obrátia v modlitbách. Zjavenia pokračovali až do októbra, vždy trinásteho v mesiaci, v tú istú hodinu. Fatimu navštevuje denne množstvo pútnikov. Pútnici sa zhromažďujú v Cova da Iria, na veľkom priestranstve na ktorom je vybudovaná malá kaplnka na mieste zjavenia.

3. Mariazell

Mariazell, mestečko v srdci Rakúska, patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam v Európe. Od raného stredoveku sem prúdili pútnici nielen z Rakúska, ale aj z Čiech, Moravy, Nemecka, Švajčiarska, Uhorska, Chorvátska, Poľska a ďalších krajín, aby prosili o pomoc Matku Božiu. Podľa legendy poslal v roku 1157 opát Otker z benediktínskeho Kláštora St. Lambrechta mnícha Magnusa do blízkosti dnešného Mariazellu, ktorý bol vlastníctvom kláštora. Mních mal prebrať duchovnú starostlivosť o tunajších ľudí. So schválením opáta si mohol na dlhú cestu zobrať sochu Panny Márie vyrezanú z lipového dreva. Večer 21. decembra mu cestu takmer pred cieľom zahatal balvan. Magnus sa obrátil s prosbou o pomoc na Božiu Matku. Vtom sa skala rozštiepila a cestu uvoľnila. Keď mních dorazil do cieľa, postavil sochu na peň a postavil nad ním celu, ktorá slúžila ako kaplnka, a jeho príbytok "Mária v cele" sa čoskoro stal centrom duchovného života a po chýroch o ďalších zázrakoch a uzdraveniach cieľom pútnikov.4. Čenstochová

  Čenstochová je mesto v južnom Poľsku. V meste sa nachádza kostol a kláštor na Jasnej Hore so slávnou ikonou Panny Márie Čenstochovskej (tzv. Čierna Madona), ktorý je jedným z najvýznamnejších pútnických miest Európy. Samotný kláštorný komplex je najväčší a najnavštevovanejší z čenstochovských pamiatok. Obraz Panny Márie je uchovaný v paulínskom kláštore- je uctievaný pre zázraky a dobrodenie. V Čenstochovej odhalili najvyššiu sochu pápeža Jána Pavla II.


5. Loreto

Nachádza sa v Taliansku. Dávna tradícia uctieva v kostole Svätá Mária z Loreta dom Panny Márie z Nazareta, v ktorom sa Mária narodila a v ktorom prijala zvestovanie o svojom božskom materstve. Tento príbytok mal v čase jeho ohrozenia tureckými nájazdmi anjel zázračne preniesť najprv do Tersatta pri Rijeke (Chorvátsko), potom bol na rozličných miestach v rekanatskom kraji, až napokon bol umiestnený na mieste, kde sa teraz vypína loretská svätyňa. Táto legenda nie je Cirkvou potvrdená, ale má v sebe jadro pravdy, že steny Svätého domu (Casa Santa), ktoré sú postavené z materiálov pochádzajúcich z Nazareta, ktoré sa v Taliansku na stavby nepoužívajú.  Loreto navštevovali pápeži, ale aj Mozart.

6. Santiago de Compostela

  Je najväčším pútnickým miestom v Španielsku. Cieľom pútnikov je hrob sv. apoštola Jakuba Staršieho. Telesné pozostatky sa totiž ešte v rímskom období dostali do Španielska, kde boli uložené v menšom mramorovom mauzóleu na mieste dnešnej veľkolepej svätyne v Santiagu de Compostela. V časoch sťahovania národov a maurského vpádu sa na hrob zabudlo. Znovu ho objavili až začiatkom 9. storočia. Španielski králi postavili nad ním najprv menší chrám. Terajší nádherný chrám postavili v rokoch 1075–1128. Úcta k svätému apoštolovi sa šírila široko-ďaleko. Svätý Jakub zomrel v Jeruzaleme, keď ho kráľ Herodes Agripa I. dal sťať(v rokoch 42–44). Potom podľa legendy učeníci uložili jeho telo do člna a tak priplávalo do Galície. O záchranu tela a jeho pochovanie sa postarala kráľovná Lupa.

7. Rím

  Oficiálny názov  Roma, Rome. Je jedno z najstarších miest Európy. Takmer počas celých dejín Cirkvi je tu sídlo Kristovho námestníka – Svätého Otca. Je hlavné mesto Talianska.  V roku 609 bol v meste vysvätený prvý kresťanský kostol – Panteón. Konštantín bol pochovaný v bazilike San Clemente. Nachádza sa tu množstvo bohatých kostolov a veľkolepé baziliky.  Najznámejšie: bazilika sv. Petra, bazilika sv. Jana v Lateránu, bazilika Panny Márie Snežné, bazilika sv. Pavla za hradbami a bazilika sv. Vavrinca za hradbami. Turisti chodia navštevovať aj fontány- najznámejšia: Fontána di Trevi. Veľký vplyv má tu Vatikán a osobnosť pápeža.

Zdroje

Comment Stream