2014's school goals

My goals for school in 2014

- B2, Niveau 3:
Kan analyseren hoe gangbare formats, codes en conventies bepalend zijn voor de inhoud en vorm die mediaproducenten aan hun mediaboodschappen geven.

- B2, Niveau 4:

Heeft gedetailleerde kennis van de formats en technieken die mediaproducten gebruiken en de codes en conventies (omtrent vorm en inhoud) waar zij zich aan houden. Is in staat deze formats, technieken, codes en conventies kritisch te evalueren.

- C3, Niveau 4

Stimuleert de interactie tussen anderen. Bevordert de participatie van andere community members. Inspireert anderen optimaal gebruik te maken van sociale netwerken. Is behalve op zichzelf en naasten ook gericht op het gemeenschappelijke doel van de community als geheel. Waakt over de nettiquette binnen sociale netwerken en gaat uitsluiting, flaming en destructief gedrag van anderen tegen.