ירושלים של זהב

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

Comment Stream