Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě

Sepsal František Palatský

V pěti dílech popisuje českou historii až do roku 1526, tedy nástupů Habsburků na český trůn. Dál nepokračoval proto, že by události již nemohl popisovat objektivně. Patrně pod vlivem Rukopisů zde dějiny mírně idealizuje, líčí je jako boj slovanských demokratických principů proti germánskému feudalismu. První díl je napsaný německy a je o husitství. Další díla jsou napsány česky.

František Palacký

František Palacký se narodil 14. června 1798 v Hodslavicích,

                            a zemřel  26. května 1876 v Praze.

Odkazy

Comment Stream