BLENDED LEARNING

De werkdefinitie van blended learning die wij willen hanteren is de volgende:

blended leren omvat een mix van online en face-to-face werkvormen en leeractiviteiten, waarbij lerenden actief aan de slag gaan met leerinhouden, individueel en in interactie met elkaar en met de docent.

Deze definitie gaat uit van de overtuiging dat actief leren het na te streven model is voor leren in de 21e eeuw en dat dit model mede mogelijk gemaakt wordt door de inzet van (web)technologie.

Het concept 'blended learning' wordt gezien als een weloverwogen combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs, didactische uitwerkingen, media en vormen van communicatie, in relatie tot de verschillende soorten leerprocessen die worden nagestreefd. Dat resulteert in flexibel, studentgericht onderwijs, waarin de docent opereert in de rol van tutor, deskundige of studieloopbaanbegeleider.