Významní čeští podnikatelé

Tomáš Bat´a

-narozen 3.dubna 1876 ve Zlíně

-zemřel 12.července 1932 v Otrokovicích

-Zakladatel obuvnické společnosi Bat´a který má podniky po celém světě do dnes

-Je z 12 dětí

-Tomáš Bat´a šel stejným směrem jako jeho otec dědeček a pradědeček

-odjel do Prostějova kde pracoval u firmy faber která vyráběla ševcovské stroje

-Vroce1891 odchází 15 letí bat´a do Vídně

-Ve Zlíně založil obuvnickou živnost

-v německu zakoupil první šicí stroj

-Začal s výstavbou tzv bat´ovích domů

-Byl 4 nejbohadčí člověk v československu

-Začal podnikat i v chemickém, gumárenském a textilním průmyslu

-zemřel tragickou smrtí při letecké nehodě

-1912 začal s výrobou celo kožené obuvi

Emil Škoda

-narozen 19 listopadu 1839 v Plzni

- Zemřel 8.srpna 1900 ve vlaku ve Štýrsku

-Rakousko - Uherský technik velkopodnikatel

-Zakladatel Strojírenské továrny Škoda v Plzni

-Vyráběl Zbraně, mechanizmy pro pivovary Stroje pro doly Hutě

-1884 Založena ocelárna na odlitky pro osobní válečné lodě

-12.prosince 1899 firma změněna na akciovou společnost Škodových závody

Emil Kolben

-narozen 1.listopadu 1862 ve Strančicích

-zemřel 3.července v koncentračním táboře Terezín

-jeden z nevýznačnějších elektrotechniků a podnikatelů

-založil továrny Kolben a spol

-byl generální ředitel česko moravské -kolben-daněk (ČKD)

-zaměstnán ve firmě T.A.Edisona

-1900 vyrobena ve firmě první lokomotiva , zhotoveno zařízení elektrárny v Holešovicích

- v Paříži získal zlatou medaili za 1000 alternátor

-1927 vznik ČKD

-1936 vyjel první trolejbus

-podle Kolbena nazvána stanice metra

Čeněk Daněk

-narozen 5.dubna 1826 v Cholticích

-zemřel 19.března 1893 v Líšně

-jeho jméno součástí názvu ČKD

-byl konstruktér a podnikatel

-stál u vzniku České spořitelny

-studoval na vídenské a pražské technice

-koupil strojírenský závod kde vyráběl stroje pro cukrovarnictví

-1831 -1864 byl poslancem zemského sněmu

-získal rytířský řád

odkazy -http://sux.cz/e056-http://sux.cz/bbc4-http://sux.cz/ce0b http://sux.cz/bbc4

Sviták Lukáš

Comment Stream