VLASTNOSTI LÁTEK

látky rozdělujeme na tři skupiny Pevné,Kapalné a Plynné

Pevné:mají stálý tvar i objem.Mohou mít různé vlastnosti-křehké,tvrdé,pružné a tvárné

Kapalné:mají proměnlivý tvar a stálý objem,jsou nestlačitelné

Plynné:jsou rozpínavé a stlačitelné,jsou tekuté

Už víte jaké mají vlastnosti?

Těleso: těleso je např. stůl, židle, Slunce, ořech apod.

Tělesa se od sebe liší: barvou, tvarem, hladkostí povrchu a dalšími vlastnostmi

Comment Stream