שירי חנוכה

!תלמידים יקרים

צפו בסרטונים שלפניכם ורשמו רשימת מושגים הקשורים לחנוכה העולים מן השירים שלפניכם

Comment Stream