קרינה במוצרים! {אור גולן}

                                                                                                                                                      

בסוף המאה ה-19 גילה  וילהלם רנטגן את קרינת ה - X וזמן קצר לאחר מכן גילה  אנרי ברקל את הרדיואקטיביות. באותם ימים לא ידעו המדענים איזו תועלת אפשר להפיק מקרינה ומהם והסיכונים שהיא טומנת בחובה.

מהי קרינה?הקרינה היא מעבר האנרגיה בטווח. לפי טיבעה, קיימים שני סוגים של קרינה: קרינה של גלים וקרינה של חלקיקים. הקרינה מאופיינת גם לפי רמות האנרגיה המועברת: קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת.

בעולם המודרני נעשה שימוש רב במקורות קרינה:

  • ברפואה משמשים חומרים רדיואקטיביים לאבחון ולטיפול
  • בתעשייה נעשה שימוש בחומרים רדיואקטיביים בתהליכי בקרת הייצור
  • גלאי עשן רבים מכילים חומר רדיואקטיבי


וכמובן - כולנו מדברים בטלפונים סלולריים, מאזינים לרדיו ומשתמשים במכשירי מיקרוגל.

מוצרים מפחיתי קרינה    

אזניות אוויר-מרחיקות את הקרינה מהטלפון הנייד מאזור הראש

כיסוי מגן לסלולר-חוסם קרינה