!גזעני זה לא אני

בצד השני של הגדר יש אנשים כמוני וכמוך

אל תשפוט אנשים שאינך מכיר על פי גזעם, מוצאם או צבע עורם. תמיד תזכור שאנשים יכולים להישאר קרובים ואפילו חברים גם אם הם שונים. אנו מאמינות שאדם תמיד צריך להיות פתוח להכיר את השוני שבאחר ואף למצוא איתו מכנה משותף שיצור עולם מאוחד וקשוב יותר, לטובת הכלל

אין הבדל בין דם לדם, כי כולנו בני אדם

Comment Stream