ADHD
(Attention Defecid Hyperactivity Disordered)

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficid Hyperactivity Disordered. In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen met:

 • Aandacht en concentratie:
  zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden
 • Hyperactiviteit:
  ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie.
 • Impulsiviteit:
  zij doen voordat ze denken. Ze houden zich niet (ook niet onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag; de 'remfunctie' ontbreekt.
 • Regelfuncties:
  ze vinden het moeilijk te plannen, en om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij lessen etc.

(ondersteunpuntadhd, 2015)

Pedagogische benadering

Kinderen met ADHD vragen om een specifieke pedagogische behandeling.

Punten die daarbij kunnen zijn:

 • Structuur in de dag en tijd. Dit kan door gebruik te maken van dagritmekaarten en twee klokken. De ene klok geeft de tijd aan, de andere klok wordt gezet op de tijd waarop een activiteit afloopt of begint
 • Regelmaat
 • Voorbereiden op veranderingen
 • Aanleren om eerst te stoppen, dan te denken en tenslotte te handelen
 • Ontladingsmomenten om energie te laten wegvloeien
 • Belonen en complimenteren
 • Benoemen van gewenst gedrag
 • Taken waarbij verantwoording gedragen wordt en waarbij de energie gebruikt wordt.
 • Hulp bij het beginnen met een taak
 • Uitdaging bieden
 • Hulp bij het plannen van dagen of taken
 • Informatie aanbieden in zijn context.

(Wikipedia,2015

In dit liedje is het doel dat niet iedereen negatief gaat denken over de stoornis maar dat je ook gewoon slim kan zijn en ADHD hebben.

ADHD is niet altijd negatief maar heeft ook zelfs positieve eigenschappen zie het plaatje hieronder.

De medicatie voor ADHD is meestal in 1e instantie Ritalin de werkingsduur hiervoor is 2-4 uur. Met deze medicatie verminderd duidelijk de hyperactiviteit maar heeft natuurlijk wel zijn bijwerkingen dit is hieronder aangegeven.

Bijwerkingen van ADHD Ritalin

Zoals bij alle medicijnen zijn er ook bij deze mogelijke bijwerkingen. Met name in het begin kunnen bijwerkingen voorkomen. Vaak nemen deze na een aantal weken af. Veelvoorkomende bijwerkingen zijn een verminderde eetlust en moeite met slapen.

(psyq, 2015)

Sport en ADHD

Lichaamsbeweging is gezond, niet alleen voor het lichaam, maar ook mentaal. Het zorgt voor extra energie, voedingsstoffen en stimulering. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor kinderen met AD(H)D. Lichaamsbeweging vergroot de concentratie, met name de langdurige concentratie, het vermogen om alert en taakgericht te blijven. Door regelmatig te bewegen bouw je geestelijk uithoudingsvermogen op.

(steunpuntadhd,2015)

Afsluiten met Kahoot!!!

Comment Stream