Aztec Group Inc - Premiere Bank foretaget i Real Estate Industry

Med sin enkla och ansprakslosa blogg design och layout, man kan plocka upp hur fokuserad och engagerad grupp Aztec ar att den viktigaste uppgiften de har foresatt sig att gora: heltackande real estate investment banking tjanst.

Den tidigare och fortfarande pagaende global ekonomiska krisen har medfort att accentuerar betydelsen av fastigheter ger ett underlag for saval tillvaxt som avtar i den manskliga miljon. En industri som utnyttjar mark som den grundlaggande varan och kallan till varde, bortsett fran de fysiska verksamhetslokalerna eller anlaggningsarbeten utveckling som skapas, fastigheter upprattas en fantastisk resurs for finansiella och ekonomiska mojligheter for manga manniskor.


Men landet ar inte bara har ett inneboende varde for den blivande utvecklare. Ett behov av capital for att investor i att sakerstalla maximering av vardet av marken kan producera. Mata in Aztec grupp som har medel att uppna det ekonomiska malet.
Grundades av Esra Katz 1981, Aztec specialiserar sig pa "underlatta anskaffning, disposition, finansiering och kapitalbehov av fastighetsprojekt for institutionella investerare, foretagare och kommersiella utvecklare samt offshore-klienter".