Částice

je velmi malá část hmoty

částice jsou např: atomy , ionty a molekuly

atomy: jsou nejmenší částice běžné hmoty,

složení atomu: - elektrony: jsou záporné nabité částice, které se nacházejí v atomovém obalu

-protony: jsou kladně nabité částice

-neutrony: jsou elektricky neutrální částice

ionty: jsou elektricky nabité  částice

Molekuly: je částice složená z atomu a iontu

chemický prvek: je látka složená z atomu jednoho druhů

Sloučenina: jsou více prvků dohromady

Brownův pohyb:  neustálý pohyb

difúze: promíchání látek

síly mezi částicemipomáhají nám-  při psaní, při chůzi a při malování

škodí nám- vzlínání, špína a  při hraní

Comment Stream