Demokrati

Demokrati er folkestyre-  det betyder at folket bestemmer.

Danmark fik Demokrati i 1849.

Fra 1660 til 1849 havde Danmark enevælde.

For at have stemmeret skulle man være uberygtet, have dansk indfødsret og være fyldt sit 30. år

Dem der ikke fik stemmeret var Fruentimmere, Folkehold, Fattige, Forbryder og fjolser.

Den enevældige  konge var bange for foreningerne fordi han var bange for at de ville vende sig mod ham.

I et demokrati er magten 3 delt - i en lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Højskolerne fik en kæmpe betydning i Danmark fordi det fik Danmark til at udvikle ved at de unge på landet lærte en masse på højskolen.

Lærerne fik mundkurv på af regeringen i 1885, fordi de var bange for at lærerne påvirkede de unge mennesker til at være imod regeringen.

Systemskiftet i 1901 betød, at kongen ikke mere bestemte, hvem der fik regeringsmagten. Fra 1901 skulle den siddende regering altid have et flertal i folketinget bag sig.

Comment Stream