Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

   V roce 1618 začala válka, její příčiny byly buď náboženské spory, přesněji katolíci vs. Protestanti. Příčina byla i kvůli hospodářským důvodům, jako byla obchodní nadvláda nad Severním a Baltským mořem.

    Válčilo Švédsko, Dánsko, Nizozemsko i Francie. Nejsilnější ale byli Švédi. Ti také nejvíce zpustošili Českou zemi a odvezli nám část sbírek Rudolfa II. do Stockholmu, proto, kdybychom je chtěli vidět, musíme až tam. Třicetiletá válka se zapsala i do našeho městského erbu Prahy, na kterém je nakreslená ruka s mečem.

  Válku nikdo nevyhrál, protože byly všechny válčící strany unavené a tak válka skončila Vestfálským mírem.

 Protože po válce byly české země zpustošené, obyvatelé vymírali a ti co přežili se měli velmi špatně. Neměli peníze, takže neměli ani na vojska a na jídlo. A když neměl kdo vojákům platit, trpěli i oni a roznášeli nemoce.   

O třicetileté válce jsem předtím nevěděla nic, až na to, že trvala 30 let. Teď toho ale vím docela dost a doufám, že to tedy nezapomenu, jako polovinu věcí, co jsem se kdy naučila. Překvapila mě informace, že Švédi byli nejsilnější a že ruka s mečem na našem erbu je kvůli třicetileté válce. Bavilo mě vyprávění z války, protože to pro mě bylo jako nějaký dramatický film, který někdo popisuje. Lehce se učí, takže v tom případě doufám, že z ni budu mít dobré známky.   

A co vy víte o třicetileté válce a baví vás se jí učit?