Barocken.

Barocken fanns i Europa från slutet av 1500-talet och in på 1700-talet. Den sägs att ha sitt ursprung i Italien. Barocken är en stilriktning inom arkitektur, bildkonst, möbler och klädmode. Möbler och konstföremål från den här tiden är ofta mörka med mängder av utsirade detaljer.

Målningar innehåller mängder av skuggor och skildrar nästan alltid en rörelse av något slag.Konsten präglas av starka kontraster mellan ljus och mörker, av exotism, livet och döden som en "teater".Stilens kännetecken är en särpräglad dramatisk  när det gäller bildkonst och arkitektur. Barocken delas oftast in i "ungbarock", "högbarock" och "senbarock".

Då barocken var som populärast var under 1600-talet.

Caravaggio.

Caravaggio var en mycket känd Italiensk barockmålare under åren 1593 - 1610. Han målade mycket i Rom, Neapel, Malta och Sicilien. Genom att måla bland annat heliga personer med modeller från gatan som förebild bröt Caravaggio totalt med traditionen Han ville införa realism i måleriet. Berömd har han även blivit för att använda sig av ett utstuderat och konstlat ljus för att uppnå en dramatisk verkan. Genom starka kontraster mellan ljus och skugga skapas största möjliga dramatiska uttryck. De flesta av Caravaggio's målningar präglas av denna teknik, där huvudpersonerna befinner sig antingen i ett mörkt rum, ett nattlandskap eller helt enkelt mot en svart bakgrund. Ett starkt och ibland hårt ljus faller in som en stråle på den centrala scenen med samma effekt som en strålkastare på en teaterscen, och resultatet är en dramatisk och ofta mystisk atmosfär.

Han fick ofta i uppgift av den katolska kyrkan att måla framstående scener ur bibeln.

Den bilden till vänster  är en målning från Renässansen (Mona Lisa) och den till höger är en målning från Barocken. Dessa målningar har tydliga skillnader, tillexempel på Barock målningen är det en väldigt mörk bakrund, mycket skuggor, ljusa färger och den är väldigt dramatisk. Mona Lisa däremot har mörka färger och har inte lika ljusa och klara färger. Den har heller inte så tydliga skuggor och är inte dramatisk som barockmålningen. På barockmålningen är allt mycket klarare målat än på målningen av Mona Lisa.

Musik.

Det var Jan Pieters Sweelinck (1562-1621) som inledde musikstilen barocken och det var ungefär vid Georg Friedrich Händels död 1759 musik epoken barocken tog slut.

Musikens uppgift var att följa textens innehåll och försöka efterlikna människans uttryck. Det var förmodligen därför kompositörerna använde former som sonat, opera och konsert.

Frågor!

Fråga 1. Barock målningarna skiljer sig mycket jämfört med en målning från Renässansen, ge några tillexempel på några skillnader.

Fråga 2. Carravaggio fick ofta uppgifter att måla framstående scener ur bibeln, utav vem fick han dessa uppgifter ifrån?

Comment Stream